Màng MBR Việt Nam

xu-ly-nuoc-thai-thuy-san

30/07/2022

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SƠ CHẾ THUỶ HẢI SẢN NHÀ MÁY HƯNG VIỆT PHÁT

Ngành chế biến thủy sản có lượng nước thải thải ra ngoài rất lớn. Và còn chứa nhiều chất hữu cơ, thịt tôm cá… gây ảnh hưởng về mùi và ô nhiễm nặng cho môi […]

mang-mbr-viet-nam-xu-ly-nuoc-thai

28/06/2022

Màng MBR Việt Nam cải tiến ứng dụng xử lý nước thải

Công nghệ Màng MBR Việt Nam cải tiến là sự kết hợp giữa công nghệ xử lý sinh học truyền thống và công nghệ  màng lọc sợi rỗng trong xử lý nước thải, hàm lượng […]

nuoc-thai-sinh-hoat-nha-may-phu-anh

01/06/2022

Trạm xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Phú Anh- Công suất 30m3/ngđ-Thái Bình

Hình ảnh đưa màng MBR Việt Nam vào dự án ( nguồn Gre-ic )   Tên công trình: Trạm xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Phú Anh Công suất: 30m3/ngày.đêm Tiêu chuẩn nước […]

mang-mbr-viet-nam-cai-tien

05/03/2022

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẾT MỔ NHÀ MÁY CÔNG DANH- CÔNG SUẤT 200M3/NGĐ-NAM ĐỊNH

Màng MBR Việt Nam cải tiến lắp đặt tại công trình ( đơn vị triển khai : Gre-ic ) Tên công trình: Trạm xử lý nước thải sinh hoạt giết mổ nhà máy Công Danh […]

tram-xu-ly-nuoc-thai-sinh-hoat-nha-may-sees-vina

14/11/2021

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY SEES VINA- CÔNG SUẤT 160M3/NGĐ-HẢI DƯƠNG

Đưa màng MBR Việt Nam cải tiến vào công trình ( nguồn : Gre-ic ) Tên công trình: Trạm xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy SEES VINA Công suất: 160m3/ngày.đêm Tiêu chuẩn nước […]

Hướng dẫn thiết kế và vận hành màng MBR Việt Nam

24/07/2021

Hướng dẫn thiết kế và vận hành màng MBR Việt Nam ứng dụng cho trạm xử lý nước thải

Màng MBR Việt Nam là một công nghệ cải tiến được kết hợp giữa công nghệ màng với công nghệ xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học truyền thống. Công nghệ mang lại […]

Màng MBR dùng trong xử lý nước thải

23/07/2021

Màng MBR dùng trong xử lý nước thải

Công nghệ màng MBR là sự kết hợp giữa vi sinh trong bể bùn hoạt tính lơ lửng và công nghệ màng lọc sợi rỗng trong xử lý nước thải, hàm lượng bùn trong bể sinh học sẽ được giữ lại thông qua cơ […]

tram-xu-ly-nuoc-thai-sinh-hoat-nha-may-viettory

28/03/2020

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY VIETORY- CÔNG SUẤT 80M3/NGĐ-HẢI DƯƠNG

Hệ thống xử lý nước thải của nhà máy ( nguồn Gre-ic) Tên công trình: Trạm xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Viettory Công suất: 80m3/ngày.đêm Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: […]