Ảnh dự án

xu-ly-nuoc-thai-thuy-san

30/07/2022

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SƠ CHẾ THUỶ HẢI SẢN NHÀ MÁY HƯNG VIỆT PHÁT

Ngành chế biến thủy sản có lượng nước thải thải ra ngoài rất lớn. Và còn chứa nhiều chất hữu cơ, thịt tôm cá… gây ảnh hưởng về mùi và ô nhiễm nặng cho môi […]

nuoc-thai-sinh-hoat-nha-may-phu-anh

01/06/2022

Trạm xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Phú Anh- Công suất 30m3/ngđ-Thái Bình

Hình ảnh đưa màng MBR Việt Nam vào dự án ( nguồn Gre-ic )   Tên công trình: Trạm xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Phú Anh Công suất: 30m3/ngày.đêm Tiêu chuẩn nước […]

mang-mbr-viet-nam-cai-tien

05/03/2022

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẾT MỔ NHÀ MÁY CÔNG DANH- CÔNG SUẤT 200M3/NGĐ-NAM ĐỊNH

Màng MBR Việt Nam cải tiến lắp đặt tại công trình ( đơn vị triển khai : Gre-ic ) Tên công trình: Trạm xử lý nước thải sinh hoạt giết mổ nhà máy Công Danh […]

tram-xu-ly-nuoc-thai-sinh-hoat-nha-may-sees-vina

14/11/2021

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY SEES VINA- CÔNG SUẤT 160M3/NGĐ-HẢI DƯƠNG

Đưa màng MBR Việt Nam cải tiến vào công trình ( nguồn : Gre-ic ) Tên công trình: Trạm xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy SEES VINA Công suất: 160m3/ngày.đêm Tiêu chuẩn nước […]

tram-xu-ly-nuoc-thai-sinh-hoat-nha-may-viettory

28/03/2020

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY VIETORY- CÔNG SUẤT 80M3/NGĐ-HẢI DƯƠNG

Hệ thống xử lý nước thải của nhà máy ( nguồn Gre-ic) Tên công trình: Trạm xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Viettory Công suất: 80m3/ngày.đêm Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: […]