Công năng ứng dụng

mang-mbr-viet-nam-xu-ly-nuoc-thai

28/06/2022

Màng MBR Việt Nam cải tiến ứng dụng xử lý nước thải

Công nghệ Màng MBR Việt Nam cải tiến là sự kết hợp giữa công nghệ xử lý sinh học truyền thống và công nghệ  màng lọc sợi rỗng trong xử lý nước thải, hàm lượng […]

Hướng dẫn thiết kế và vận hành màng MBR Việt Nam

24/07/2021

Hướng dẫn thiết kế và vận hành màng MBR Việt Nam ứng dụng cho trạm xử lý nước thải

Màng MBR Việt Nam là một công nghệ cải tiến được kết hợp giữa công nghệ màng với công nghệ xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học truyền thống. Công nghệ mang lại […]

Màng MBR dùng trong xử lý nước thải

23/07/2021

Màng MBR dùng trong xử lý nước thải

Công nghệ màng MBR là sự kết hợp giữa vi sinh trong bể bùn hoạt tính lơ lửng và công nghệ màng lọc sợi rỗng trong xử lý nước thải, hàm lượng bùn trong bể sinh học sẽ được giữ lại thông qua cơ […]