Công năng ứng dụng

màng MBR Việt Nam ứng dụng xử lý nước thải

28/10/2022

Màng MBR Việt Nam cải tiến xử lý nước thải

Công nghệ Màng MBR Việt Nam cải tiến là sự kết hợp giữa công nghệ xử lý sinh học truyền thống và công nghệ  màng lọc sợi rỗng trong xử lý nước thải, hàm lượng […]

Màng MBR dùng trong xử lý nước thải,màng MBR Việt Nam giá rẻ,Màng MBR là gì

23/08/2022

Màng MBR dùng trong xử lý nước thải

Công nghệ màng MBR là sự kết hợp giữa vi sinh trong bể bùn hoạt tính lơ lửng và công nghệ màng lọc sợi rỗng trong xử lý nước thải, hàm lượng bùn trong bể sinh học sẽ được giữ lại thông qua cơ […]