QUY CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP MỚI NHẤT 2022

Luật môi trường Việt Nam

I. Tất cả những thông tin về nước thải công nghiệp:

Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp mới nhất chính là QCVN40:2011/btnmt biên soạn và quy định về kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp.
QCVN 40:2011/BTNMT được biên soạn để thay thế QCVN 24:2009/BTNMT, tổng cục môi trường, vụ khoa học & công nghệ; vụ pháp chế trình duyệt & được ban hành theo thông tư số 47/2011/tt-btnmt ngày 28.11.2011 của bộ TNMT.Trước tiên, để tìm hiểu về Quy chuẩn nước thải công nghiệp mới nhất. Hãy nắm rõ các khái nghiệm về nước thải công nghiệp là gì, và cần biết những gì về quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

1. Nước thải công nghiệp là gì (thông tin tiêu chuẩn nước thải công nghiệp mới nhất):

Quy chuẩn nước thải công nghiệp mới nhất là gì? Nước thải công nghiệp là gì: Nước thải công nghiệp được sản sinh ra từ quá trình của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhà máy, khu công nghiệp có xảy ra quá trình công nghệ hoặc phát sinh từ các khu xử lý nước thải tập trung. Nguồn tiếp nhận nước thải công nghiệp có thể là các hệ thống thoát nước đô thị, sông, suối, ao, hồ, kênh, mương và cả vùng nước biển.

Quy chuẩn nước thải công nghiệp ra đời nhằm mục đích có căn cứ tập trung xử lý đúng quy định những sai phạm về nước thải công nghiệp được phát sinh từ các nguồn thải trên.

QCVN 40:2011/BTNMT được ban hành tháng 12/2011 đã quy định rất rõ về thông số ô nhiễm trong mức giới hạn cho phép của các thành phần nước thải. Theo đó, nước thải công nghiệp được gọi chung cho các loại nước thải có nguồn gốc từ:

●     Quá trình công nghệ của cơ sở sản xuất
●     Dịch vụ công nghiệp
●     Nhà máy xử lý nước thải tập trung có đấu nối nước thải của cơ sở công nghiệp

2. Vì sao việc xử lý nước thải công nghiệp là yêu cầu bắt buộc:

Xử lý nước thải công nghiệp với các doanh nghiệp ngành công nghiệp có sử dụng hóa chất hoặc dệt may, ngành giấy, nhà máy xi mạ đều phải bắt buộc.
Bởi vì nước thải có độ pH trung bình là 9-11, chỉ số BOD và COD có thể đến 700mg/1 và 2500mg/1 cũng như hàm lượng chất rắn lơ lửng cao gấp nhiều lần giới hạn cho phép.Lượng nước thải công nghiệp có thể chứa Xyanua vượt 84 lần , H2S vượt gấp 4.2 lần, NH3+ vượt 84 lần. Vì vậy, mức độ ô nhiễm ở ngành này gây tác động cực mạnh đến môi trường, đặc biệt là môi trường nước. Nếu không qua biện pháp vận hành hệ thống xử lý nước thải môi trường sẽ bị ô nhiễm khi xả thải thẳng ra môi trường.Tóm lại, xử lý nước thải trước khi xả thải ra môi trường của doanh nghiệp sản xuất đều phải bắt buộc. Ô nhiễm và xử lý nước thải chính là một trong những vấn đề chung của toàn xã hội, các cơ quan chức năng và bộ tài nguyên môi trường luôn thực hiện đúng quy định và quan tâm sát sao đến vấn đề xử lý môi trường nhằm ngăn chặn tối đa các chất thải độc hại do quá trình sản xuất gây nên. Đó cũng là lý do tiêu chuẩn nước thải công nghiệp mới nhất ra đời.

3. Doanh nghiệp sản xuất cần quan tâm đến tiêu chuẩn nước thải công nghiệp

Theo quy định QCVN 40 2015/btnmt, qcvn 14 2015/btnmt thuvienphapluat
qcvn 40:2011 thuvienphapluat, qcvn 40:2011/btnmt còn hiệu lực không?Như vậy, theo quy định các doanh nghiệp, khu công nghiệp hay cơ sở sản xuất kinh doanh đều phải tuân thủ mọi tiêu chuẩn nước thải công nghiệp mới nhất. Điều này giúp các doanh nghiệp đáp ứng được điều kiện bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.Và theo quy định về quy chuẩn Việt Nam về nước thải công nghiệp 40:2011/BTNMT thì tất cả các ngành công nghiệp nói chung khi có hoạt động xả thải đều phải đảm bảo thực hiện tốt hai yêu cầu sau đây:
–       Xây dựng hệ thống xử lý nước thải chuyên nghiệp – thu gom và xử lý nước thải
–       Đảm bảo thực hiện và lập báo cáo, kiểm tra, phân tích chất lượng nước thải theo đúng quy định.

II. Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp mới nhất (Quy chuẩn nước thải công nghiệp mới nhất)

Nước thải công nghiệp loại A là gì?:
–       Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp loại A chính là chỉ số tối đa cho phép các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp.
–       Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp loại A ĐƯỢC DÙNG cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Nước thải công nghiệp loại B là gì?:

–       Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp loại B chính là chỉ số tối đa cho phép các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp.
–       Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp loại B KHÔNG ĐƯỢC DÙNG cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Mức độ ô nhiễm cho phép tối đa khi xả thải ra môi trường là gì?

Đối với bất kỳ loại nước thải nào, không chỉ riêng nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước, trước khi thải ra môi trường đều phải được xử lý hiệu quả để đạt được các giá trị tiêu cũng như các giá trị ô nhiễm tối đa cho phép. Đây là cũng là một trong những quy định về quy chuẩn nước thải công nghiệp mới nhất.

Cách tính thông số của ô nhiễm nước thải công nghiệp như sau:

 Cmax = C x Kq x Kf
Trong đó;
●     Cmax: Được quy định là giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải.
●     C: Được quy định là giá trị của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp quy định tại Bảng 1 ;
●     Kq là hệ số nguồn tiếp nhận nước thải quy định tại mục 2.3 ứng với lưu lượng dòng chảy của sông, suối, khe, rạch; kênh, mương; dung tích của hồ, ao, đầm; mục đích sử dụng của vùng nước biển ven bờ;
●     Kf là hệ số lưu lượng nguồn thải quy định tại mục 2.4 ứng với tổng lưu lượng nước thải của các cơ sở công nghiệp khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải;
●     Áp dụng giá trị tối đa cho phép Cmax = C (không áp dụng hệ số Kq và Kf) đối với các thông số: nhiệt độ, màu, pH, coliform, Tổng hoạt độ phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ β.
●     Nước thải công nghiệp xả vào hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư chưa có nhà máy xử lý nước thải tập trung thì áp dụng giá trị Cmax = C 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

xu-phat-hanh-chinh-trong-moi-truong

Nghị định 45/2022/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường 2022

Ngày 07/7/2022, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. Trong đó,vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ […]

Luật môi trường Việt Nam

Nghị định 201/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều Luật tài nguyên nước

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật tài nguyên nước […]

Luật môi trường Việt Nam

QCVN 09 MT – 2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất

QCVN 09-MT:2015/BTNMT –  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT   QCVN 09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn chất lượng Nước ngầm, quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng […]

Luật môi trường Việt Nam

QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

  QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/ 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và […]